31/05/2018 - Memòria d'Activitats 2016-2017

Memoria 2016 2017El dia 31 de maig del 2018, la UIFAND presenta públicament la Memòria d'Activitats corresponent als exercicis 2016-2017.

El document també es troba disponible a l'apartat de "Memòries".

 Memòria 2016-2017 (en català) (1,54 Mb.)