• 1 980 275
 • 2 980 275
 • 3 980 275
 • 4 980 275
 • 5 980 275
 • UIF

  La Unitat d´Intel·ligència Financera és un òrgan independent que té per missió impulsar i coordinar les mesures de prevenció del blanqueig i de finançament del terrorisme

  Més informació
 • Legislació

  Normativa nacional aplicable

  Més informació
 • Subjectes obligats

  Actors principals en matèria de prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme

  Més informació
 • Publicacions

  Memòries anuals de la UIF, estadístiques, informes d’avaluació del Moneyval, conferencies, ponències i altres publicacions

  Més informació
 • Mesures restrictives

  Indicadors de compliment obligatori emesos pel Consell de Seguretat de les Nacions Unides en matèria de finançament del terrorisme

  Més informació

QUÈ ÉS LA UIFAND?

La Unitat d'Intel·ligència Financera d'Andorra és un òrgan independent que té per missió impulsar i coordinar les mesures de prevenció del blanqueig i de finançament del terrorisme.

Més informació

ESTRUCTURA DE LA UIFAND

La Unitat d'Intel·ligència Financera d'Andorra està composta per un total de 8 persones, entre la direcció de l'Unitat, policies, experts jurrídics i financers i el personal d'administració.

Més informació

FUNCIONS DE LA UIFAND

La UIFAND té les funcions d’instrucció, de decisió i de proposició:
a.Dirigir i impulsar les activitats de prevenció i de lluita ...

Més informació

ACTUALITAT

19/11/2015 - Memòria d'Activitats 2014

Memoria2014El dia 19 de novembre del 2015, la UIFAND presenta públicament la Memòria anual d'Activitats corresponent a l'exercici 2014.

 Memòria d’Activitats (1,78 Mb.)

21/09/2015 - Comunicat de premsa

Andorra supera la quarta ronda d'avaluacions del Moneyval

Andorra ha superat la quarta ronda d’avaluacions del Moneyval accedint així a la cinquena ronda. Entre els dies 14 i 18 de setembre es va celebrar a Estrasburg el 48è Plenari de Moneyval, on el Principat d’Andorra va presentar l’informe de seguiment reforçat que se li va sol·licitar en el darrer plenari del mes d’abril.

L’informe va ser debatut al plenari i es va adoptar per unanimitat. Aquest pas suposa, no només que se supera el procés de tres anys d’informes de seguiment i seguiment reforçat amb motiu de la quarta ronda d’avaluacions del mes de març del 2012, sinó que a més es finalitza aquesta ronda i s’accedeix a la cinquena.

07/09/2015 - Nous documents destinats a les entitats bancàries

A l'accés restringit es troben disponibles les notes informatives relatives als informes d'auditoria externa corresponents a l'exercici 2014.

13/07/2015 - Nous documents destinats a les companyies d'assegurances autoritzades a operar en el ram de vida

A l'accés restringit es troben disponibles les notes informatives relatives als informes d'auditoria externa de l'exercici 2014 així com les sol·licituds d'informació a respondre durant el termini fixat.

01/04/2015 - Nou llistat relatiu a països i jurisdiccions classificades com d'alt risc

A l'apartat comunicacions es troba disponible el Comunicat tècnic CT-01/2015 relatiu a la llista actualitzada dels països considerats d'alt risc segons el GAFI.

Comunicat tècnic CT-01/2015 (PDF, 154 Kb.)