• 1 980 275
 • 2 980 275
 • 3 980 275
 • 4 980 275
 • 5 980 275
 • UIF

  La Unitat d´Intel·ligència Financera és un òrgan independent que té per missió impulsar i coordinar les mesures de prevenció del blanqueig i de finançament del terrorisme

  Més informació
 • Legislació

  Normativa nacional aplicable

  Més informació
 • Subjectes obligats

  Actors principals en matèria de prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme

  Més informació
 • Publicacions

  Memòries anuals de la UIF, estadístiques, informes d’avaluació del Moneyval, conferencies, ponències i altres publicacions

  Més informació
 • Mesures restrictives

  Indicadors de compliment obligatori emesos pel Consell de Seguretat de les Nacions Unides en matèria de finançament del terrorisme

  Més informació

QUÈ ÉS LA UIFAND?

La Unitat d'Intel·ligència Financera d'Andorra és un òrgan independent que té per missió impulsar i coordinar les mesures de prevenció del blanqueig i de finançament del terrorisme.

Més informació

ESTRUCTURA DE LA UIFAND

La Unitat d'Intel·ligència Financera d'Andorra està composta per un total de 8 persones, entre la direcció de l'Unitat, policies, experts jurrídics i financers i el personal d'administració.

Més informació

FUNCIONS DE LA UIFAND

La UIFAND té les funcions d’instrucció, de decisió i de proposició:
a.Dirigir i impulsar les activitats de prevenció i de lluita ...

Més informació

ACTUALITAT

13/07/2015 - Nous documents destinats a les companyies d'assegurances autoritzades a operar en el ram de vida

A l'accés restringit es troben disponibles les notes informatives relatives als informes d'auditoria externa de l'exercici 2014 així com les sol·licituds d'informació a respondre durant el termini fixat.

01/04/2015 - Nou llistat relatiu a països i jurisdiccions classificades com d'alt risc

A l'apartat comunicacions es troba disponible el Comunicat tècnic CT-01/2015 relatiu a la llista actualitzada dels països considerats d'alt risc segons el GAFI.

Comunicat tècnic CT-01/2015 (PDF, 154 Kb.)

11/02/2015 - Llei 2/2015, del 15 de gener

Llei 2/2015, del 15 de gener, de modificació de la Llei de cooperació penal internacional i lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme, del 29 de desembre del 2000.

Llei 2/2015, del 15 de gener

05/02/2015 - Conferència internacional

inblacEl cap de UIF participa juntament amb destacats Juristes espanyols, a la 1ª Jornada d'experts organitzada per Inblac i celebrada a Madrid, amb la ponència: Blanqueo de Capitales i Financiación del Terrorismo: "España y Andorra contra el blanqueo: una nueva realidad".

22/12/2014 - Activity report 2013

Activity-Report 2013The FIU presents the Annual Report 2013 in english version.

  Activity report (8 Mb.)