• 1 980 275
 • 2 980 275
 • 3 980 275
 • 4 980 275
 • 5 980 275
 • UIF

  La Unitat d´Intel·ligència Financera és un òrgan independent que té per missió impulsar i coordinar les mesures de prevenció del blanqueig i de finançament del terrorisme

  Més informació
 • Legislació

  Normativa nacional aplicable

  Més informació
 • Subjectes obligats

  Actors principals en matèria de prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme

  Més informació
 • Publicacions

  Memòries anuals de la UIF, estadístiques, informes d’avaluació del Moneyval, conferencies, ponències i altres publicacions

  Més informació
 • Mesures restrictives

  Indicadors de compliment obligatori emesos pel Consell de Seguretat de les Nacions Unides en matèria de finançament del terrorisme

  Més informació

QUÈ ÉS LA UIFAND?

La Unitat d'Intel·ligència Financera d'Andorra és un òrgan independent que té per missió impulsar i coordinar les mesures de prevenció del blanqueig i de finançament del terrorisme.

Més informació

ESTRUCTURA DE LA UIFAND

La Unitat d'Intel·ligència Financera d'Andorra està composta per un total de 8 persones, entre la direcció de l'Unitat, policies, experts jurrídics i financers i el personal d'administració.

Més informació

FUNCIONS DE LA UIFAND

La UIFAND té les funcions d’instrucció, de decisió i de proposició:
a.Dirigir i impulsar les activitats de prevenció i de lluita ...

Més informació

ACTUALITAT

27/01/2016 - Nous comunicats relatius a països i jurisdiccions classificades com d'alt risc

A l'apartat comunicacions es troben disponibles els Comunicats tècnics CT-01/2016 relatiu a la llista actualitzada dels països considerats d'alt risc segons el GAFI i CT-02/2016.

Comunicat tècnic CT-01/2016 (PDF - 159 Kb.)

Comunicat tècnic CT-02/2016 (PDF - 669 Kb.)

23/12/2015 - Activity report 2014

Memoria2014 AngThe FIU presents the Annual Report 2014 in english version.

 Annual report (2,27 Mb.)

11/12/2015 - Nous comunicats tècnics destinats a tots els subjectes obligats financers

A l'accés restringit es troben disponibles els comunicats tècnics relatius a les instruccions que han de seguir els subjectes obligats financers per efectuar l'auditoria externa anual.

04/12/2015 - Nou document destinat a tots els subjectes obligats financers

A l'accés restringit es troba disponible el comunicat tècnic CT-02/2015 destinat a tots els subjectes obligats financers.

19/11/2015 - Memòria d'Activitats 2014

Memoria2014El dia 19 de novembre del 2015, la UIFAND presenta públicament la Memòria anual d'Activitats corresponent a l'exercici 2014.

 Memòria d’Activitats (1,78 Mb.)